Aix-en-provence

Het onderwijs van de faculteit Jean Calvin

De faculteit Jean Calvin is samen met het kleine bijbelinstituut Farel in Quebec de enige gereformeerde Franstalige theologische universiteit ter wereld. De faculteit is opgericht in 1974. Er werken zes docenten in vaste dienst en daarnaast zijn er vele internationale gastdocenten die jaarlijks colleges geven in Aix. Het aantal studenten ligt meestal rond de 100 tot 120 personen. De faculteit biedt studenten de mogelijkheid het onderwijs op afstand te volgen.

Missie en visie

docenten aix2012

De faculteit heeft als visie studenten op te leiden tot verschillende aspecten van christelijke dienstverlening: pastoraat, zending en vrijwilligerswerk. De faculteit wil studenten begeleiden en ondersteunen in hun roeping en het ontdekken van hun gaven en talenten. De faculteit heeft als missie een verbinding te maken tussen theologische vorming en de dagelijkse praktijk. Ze heeft een samenwerkingsverband met verschillende kerkgenootschappen. De faculteit wil ten dienste staan van alle kerkgenootschappen. Het doel van het onderwijs is het zorgvuldig bestuderen van de Schrift. Het onderwijs heeft een gereformeerde karakter. De belijdenisgeschriften geven daarin richting.

Internationale samenwerking

Al vanaf de oprichting onderhoudt de faculteit goede banden met andere universiteiten, kerkgenootschappen en bijbelinstituten over de hele wereld. Er vindt uitwisseling plaats van docenten en studenten. De faculteit neemt deel aan internationale conferenties. Deze contacten hebben een inspirerende en verrijkende invloed op het onderwijs in Aix.

De Docenten

Donald Cobb

Donald Cobb

Gert Kwakkel

Gert Kwakkel

Jean Philippe Bru

Jean Philippe Bru

Michel Johner

Michel Johner

Yannick Imbert

Yannick Imbert

Pierre-Sovann Chauny

Pierre-Sovann Chauny

Rodrigo de Sousa

Rodrigo de Sousa

 

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap