BID MET ONS (dit zijn onze gebedspunten)

GEBED VOOR DE FACULTEIT JEAN CALVIN


De faculteit heeft meer dan 100 studenten dit jaar, afkomstig uit Frankrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Duitsland,Canada, Korea, Gabon, Burkino Faso, Guinée, Algerije,Japan. Wilt u bidden voor de voortgang van hun studie,voor de keuzes die zij moeten maken (werkzaam als pastoraal werker, predikant, in het onderwijs of de zending), voor hun getuigenis te midden van de studenten die andere studies in Aix volgen?

Dat het gereformeerde geloof dat op de faculteit onderwezen wordt nog beter bekend, verspreid en gedeeld wordt in Frankrijk en de hele wereld: dát is de roeping van de faculteit Jean Calvin!

Dat er toekomstige studenten theologie in de kerken zullen opstaan die bereid zijn zich voor te bereiden op een taak in de kerken?

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap