Frans studentenkoor komt naar Nederland

Van 19 tot 23 april hoopt het koor van de theologische faculteit Jean Calvin uit Aix-en-Provence naar Nederland te komen. Het koor o.l.v. Paul Giraud biedt een zeer gevarieerd programma; de traditionele psalmen en geestelijke liederen, gospelliederen en ook Franse en Engelse opwekkingsliederen zullen worden gezongen.

koor faculteit

Het koor bestaat uit studenten en medewerkers van de faculteit. Deze gereformeerde faculteit is een uniek in de Franstalige wereld, zij verzorgt al bijna 45 jaar onderwijs voor predikanten en zendingswerkers in de gereformeerde traditie. Studenten vanuit de hele Franstalige wereld volgen de studie, ter plaatse in Aix of op afstand. Met hun zang wil het koor de Heere God eren, van Hem getuigen en ook ambassadeur zijn van de faculteit. Er worden twee concerten gegeven:

  • vrijdag 20 april om 20.00u in de Burgwalkerk, Burgwal 60 te Kampen, met medewerking van het Greijdanus Schoolkoor uit Zwolle en de Cantorij van de TU Kampen.
  • zaterdag 21 april om 19.45u in de Hervormde Dorpskerk van Oud-Beijerland, Kerkstraat 57. Op zondag 22 april verleent het koor om 10.00u een bijdrage aan de dienst in de Rehobothkerk in Utrecht en om 16.30u aan de dienst van de Vrijgemaakte Kerk in Waddinxveen. De toegang is steeds gratis, er wordt een collecte gehouden t.b.v. de faculteit.

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap