Privacyverklaring Stichting Vrienden van Aix 

De stichting gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Die worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij ons aan de wettelijke eisen. Samengevat:

  • we vermelden met welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt.
  • we beperken de verzameling van persoonsgegevens tot gebruik voor onze legitieme doelstellingen;
  • indien nodig vragen we uw toestemming voor incidenteel ander gebruik van uw gegevens;
  • wij beschermen uw persoonsgegevens;
  • wij respecteren uw recht om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen, het laatste voor zover dit niet strijdt met bv. gerechtvaardigde eisen van overheidsinstanties (denk hierbij aan bewaartermijn i.v.m. bv. giften)..

Gebruik van persoonsgegevens

Wij gebruiken en bewaren de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:

  • NAW-gegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Betalingsgegevens
  • Geslacht

Dat doen wij om u op de hoogte te brengen en te kunnen houden van onze activiteiten en die van de protestantse theologische Faculté Jean Calvin in Aix-en-Provence, Frankrijk, die wij ondersteunen d.m.v. fondswerving, verschaffen van informatie, en andere middelen die deze ondersteuning bevorderen. Dit kunnen we doen per post, e-mail, social media of telefoon.

Registreren

Wij zullen uw persoonsgegevens niet zonder voorafgaande kennisgeving aan derden verstrekken; uitgezonderd situaties waarin dit wettelijk verplicht is.

Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Google Analytics

Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data. Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Beveiliging

Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert. Persoonsgegevens worden slechts door secretaris en penningmeester beheerd.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over inzage en wijziging van gegevens kunt u contact opnemen met ons secretatiaat:

Mevr. drs. T.J. Burggraaf - van Dam, Prinsenhof 32, 3481 HB Harmelen T 0348 - 446 755, of via het contactformulier op onze website www.vriendenvanaix.nl .

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap