Student in Madagaskar

Hari Andriamanantsoa

Mijn naam is Hari Andriamanantsoa, ik kom uit Madagaskar, ik ben 37 jaar, ben getrouwd en heb twee zoons van zes en drie jaar oud. Al van kinds af aan heb ik met mijn familie de gereformeerde kerk bezocht. Toen ik opgroeide stelde ik mezelf existentiële vragen over de Heere God, over het leven en de wereld om mij heen en kreeg ik steeds meer het verlangen me te verdiepen in de studie theologie. Door Zijn genade en Zijn liefde heeft God mij tot Zich getrokken via mijn werk. Ik heb drie jaar lang lesgegeven in een christelijk weeshuis. Daar heb ik een persoonlijke relatie gekregen met de Heere.

In 2009 kwam ik in Frankrijk aan, eindelijk brak het moment aan dat mijn grote wens om theologie te studeren in vervulling ging, ik schreef me in bij de faculteit Jean Calvin voor een studie van zes jaar (op afstand, met de Bijbelse talen Hebreeuws en Grieks). Dankzij het professionele docententeam en de hartelijke, persoonlijke ontvangst van de ondersteunende administratieve dienst kan ik dit jaar eindelijk afstuderen. De studie heeft lang geduurd en was pittig, maar dat is het lot van alle strijders die in de strijd willen overwinnen. Deze opleiding heeft mij een uitstekende, bijbelgetrouwe basis gegeven op het gebied van de gereformeerde leer, ik ben vertrouwd geraakt met de grondtekst van de Bijbel en bovenal met de Heere God.

Ik wil graag iedereen bedanken die, van dichtbij of van ver weg, heeft bijgedragen aan het goede verloop en de geslaagde afloop van mijn studie aan de faculteit. Ik bid dat de faculteit door haar onderwijs dwars door alle grenzen heen, het licht van het Evangelie van Christus in de wereld mag blijven brengen.

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap