Studenten in Frankrijk

virginie moretGetuigenis van Virginie Moret

Ik ben op de faculteit Jean Calvin terechtgekomen omdat ik me daartoe geroepen voelde door de Heere God, maar ik had ook behoefte aan een solide theologische opleiding om gehoor te kunnen geven aan Gods roeping.
Deze periode is heel verrijkend voor mij geweest, hoewel het niet altijd eenvoudig was. Ik heb dankzij de colleges maar ook door de contacten met andere studenten en de docenten de Heere God beter leren kennen. Door moeilijke perioden in mijn leven heen heb ik geleerd mijn vertrouwen op de Heere God te stellen, meer dan op mijzelf. Na drie jaar hier gestudeerd te hebben hoop ik binnenkort mijn bachelorstudie theologie af te ronden. Ik ben God dankbaar voor de kans die ik gekregen heb diepgaand Zijn Woord te bestuderen en voor Zijn trouw tijdens deze studietijd. Momenteel bereid ik me erop voor om Hem te dienen in Zijn Kerk, samen met mijn man en ook mijn masterstudie aan de faculteit Jean Calvin voort te zetten.

arnaud bersierBonjour à tous,

Mijn naam is Arnaud Bersier, ik ben 23 jaar en ik kom uit Lausanne in Zwitserland. Ik zit nu in mijn 3e jaar van de studie theologie aan de faculteit Jean Calvin en ik ben van plan mijn studie vervolgen in Londen. Het is mijn doel om predikant te worden. De laatste tijd heb ik veel nagedacht over de vraag wat de studie theologie mij gebracht heeft. Ik denk dat het belangrijkste is dat ik geleerd heb de Bijbel op de juiste manier te bestuderen. Ik heb de middelen ontvangen om mijn visie op de theologie en het leven op Gods Woord te baseren. Ik geloof dat deze middelen me de rest van mijn leven zullen helpen om te leven als mens en predikant naar Gods hart.

Postadres Faculté

Jean Calvin Faculté Théologie
Protestante Avenue Jules Ferry 33, 
13100 Aix-en-Provence Frankrijk
00 33 (0)442 261355 (telefoon)
00 33 (0)442 932263 (fax)
www.facultejeancalvin.com

Privacyverklaring

NewLogo 3 301px

Giften kunnen worden overgemaakt naar gironummer IBAN NL43 INGB 0003 7040 64 t.n.v. 'Vrienden van Aix' te Hardinxveld-Giessendam. De stichting staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Rotterdam onder nummer 230 92 128.

logoAIXdiap